การบ้าน

ให้นักเรียนทำ

Advertisements

สังคมออนไลน์ เพื่อการจัดการเรียนการสอน Present Project

ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

เกมส์นันทนาการและวิธีการเล่น

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

วิจัยในชั้นเรียน Social network กับการเรียนการสอน

https://docs.google.com/file/d/0Bz7Nm6bizfkneFEzS212bmRwaWc/edit?usp=sharing

แบบสอบถามการใช้ social media เพื่อจัดการเรียนการสอน

การจัดกิจกรรมนันทนาการ

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมนันทนาการ

 

 

แบบสอบถาม ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน

ข้อสอบออนไลน์ ครั้งที่ 2

exam_in_th3
http://www.exam.in.th/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%881%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C/cabonnor/6943/

ข้อสอบออนไลน์ ครั้งที่ 1

exam_in_th3

http://www.exam.in.th/ข้อสอบนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน/sirinapa007/6974/